Antagningspoäng för Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02058

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 135 personer till Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 13 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

31

Under HT2016 sökte 99 personer till Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 11 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 122 personer till Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 14 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 14 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 109 personer till Masterprogrammet i ledarskap och organisation vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 19 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå