Antagningspoäng för Masterprogrammet i management vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02012

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 147 personer till Masterprogrammet i management vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 122 personer till Masterprogrammet i management vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i management vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 112 personer till Masterprogrammet i management vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 37% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå