Antagningspoäng för Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02060

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 59 personer till Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 11 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 66 personer till Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 69 personer till Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 74 personer till Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå