Antagningspoäng för Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 124 personer till Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 28% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 111 personer till Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 105 personer till Masterprogrammet i marknadsföring vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 30% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå