Antagningspoäng för Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 74 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 20% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 50 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 66 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 9% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Masterprogrammet i molekylärbiologi på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 0 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 58 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 31% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 37 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Masterprogrammet i molekylärbiologi på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 0 personer till Masterprogrammet i molekylärbiologi vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå