Antagningspoäng för Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02018

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 108 personer till Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 79 personer till Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 84 personer till Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 52 personer till Masterprogrammet i Nationalekonomi vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå