Antagningspoäng för Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05026

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 65 personer till Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 54 personer till Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 50 personer till Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå