Antagningspoäng för Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02020

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 65 personer till Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 72 personer till Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 69 personer till Masterprogrammet i Spatial Planning and Development vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 9 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå