Antagningspoäng för Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02016

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 28 personer till Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 46 personer till Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 48 personer till Masterprogrammet i Tourism vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå