Antagningspoäng för Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-05008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 18 personer till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 13 personer till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 0 personer till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå