Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01204

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.06 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.08 15.35 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 739 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 174 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.18 16.70 0.85 0.00 3.00
Urval 2 16.68 15.81 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.18 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

729

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 729 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 14 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 15 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.51 16.77 0.95 0.00 3.00
Urval 2 17.31 16.31 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.51 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

814

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 814 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 172 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 19 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 18 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 16.77 0.90 3.50
Urval 2 17.60 16.27 0.80 3.50
För höstterminen år 2017 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

845

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 845 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.95 1.00 4.00
Urval 2 17.10 15.94 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

973

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 973 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 175 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.30 0.95 4.00
Urval 2 18.00 16.50 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1019

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 1019 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 165 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.96 0.95 0.00
Urval 2 18.20 17.30 0.95
För höstterminen år 2014 hade Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

995

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 995 personer till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 196 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå