Antagningspoäng för Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01256

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.70 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.76 18.25 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 402 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.41 18.39 1.00 0.00 4.00
Urval 2 16.81 16.79 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.41 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 322 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 16.98 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.99 16.51 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 414 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.40 1.00 4.00
Urval 2 16.75 17.40 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 431 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 19.48 1.15 4.00
Urval 2 19.43 16.10 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 422 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 15 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 17 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 18.63 1.20 0.00
Urval 2 19.40 16.60 1.15
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 18.63 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 507 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.35 1.30 0.00
Urval 2 18.70 19.30 1.00
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

529

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

47

Under HT2014 sökte 529 personer till Politices kandidatprogrammet vid Umeå universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 20 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 20 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå