Antagningspoäng för Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01254

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.89 0.95 0.00 0.00
Urval 2 19.22 17.81 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.89 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

453

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 453 personer till Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 16.27 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.69 16.27 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 359 personer till Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 16.76 1.15 0.00 4.00
Urval 2 17.44 16.54 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 401 personer till Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 16.77 0.95 4.00
Urval 2 14.50 14.36 0.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 260 personer till Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 14.90 1.00 4.00
Urval 2 16.20 14.88 0.30
För höstterminen år 2015 hade Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 297 personer till Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.20 1.05 4.00
Urval 2 16.23 14.67 0.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 365 personer till Programmet för internationell kris- och konflikthantering vid Umeå universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå