Antagningspoäng för Programmet för journalistik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01126

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.69 1.00 0.00
Urval 2 16.90 15.25 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Programmet för journalistik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.69 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 474 personer till Programmet för journalistik vid Umeå universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 20.40 1.10 4.00
Urval 2 17.10 15.30 0.75
För höstterminen år 2015 hade Programmet för journalistik vid Umeå universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

607

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 607 personer till Programmet för journalistik vid Umeå universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.08 1.25 0.00
Urval 2 18.50 19.08 1.20
För höstterminen år 2014 hade Programmet för journalistik vid Umeå universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.08 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

750

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 750 personer till Programmet för journalistik vid Umeå universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå