Antagningspoäng för Programmet för kulturentreprenörskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01134

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.48 15.34 0.45 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Programmet för kulturentreprenörskap vid Umeå universitet antagningspoängen 15.48 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 118 personer till Programmet för kulturentreprenörskap vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 13.72 0.50 0.00
Urval 2 12.04 17.53 0.20 99.99
För höstterminen år 2015 hade Programmet för kulturentreprenörskap vid Umeå universitet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 13.72 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 133 personer till Programmet för kulturentreprenörskap vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 10 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå