Antagningspoäng för Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01136

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.64 17.27 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet antagningspoängen 17.64 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 161 personer till Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 15.96 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.03 15.77 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 244 personer till Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 19.72 0.95 0.00 4.00
Urval 2 14.90 19.72 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 19.72 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 228 personer till Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.95 0.90 4.00
Urval 2 14.20 15.21 0.60
För höstterminen år 2017 hade Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 287 personer till Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 5 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.75 1.10 3.00
Urval 2 16.85 15.95 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2016 sökte 336 personer till Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 9 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå