Antagningspoäng för Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01114

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 17.69 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.60 17.40 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 314 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.40 1.00 0.00 0.00
Urval 2 18.10 18.40 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 309 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.00 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.97 19.00 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

350

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 350 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.56 1.10 0.00
Urval 2 18.49 18.56 1.05
För höstterminen år 2017 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 410 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 16.97 1.00 0.00
Urval 2 16.20 15.50 0.80
För höstterminen år 2016 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 367 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.30 1.10 0.00
Urval 2 17.40 18.30 0.90
För höstterminen år 2015 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

440

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 440 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.02 1.20 0.00
Urval 2 16.80 18.02 0.90
För höstterminen år 2014 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 450 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå