Antagningspoäng för Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01116

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.53 0.85 0.00
Urval 2 15.28 17.53 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 276 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 3 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 18.03 0.95 0.00
Urval 2 16.30 17.73 0.70
För höstterminen år 2015 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 317 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.70 0.95 0.00
Urval 2 16.60 17.70 0.70
För höstterminen år 2014 hade Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 332 personer till Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå