Antagningspoäng för Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01128

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 14.60 0.40 99.99 4.00
Urval 2 13.13 14.60 0.40 99.99 4.00
Höstterminen år 2016 hade Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 91 personer till Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 10.95 0.15 99.99 2.50
Urval 2 15.31 10.95 0.15 99.99 2.50
Höstterminen år 2015 hade Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 10.95 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 113 personer till Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 8 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.22 15.37 0.10 4.00
Urval 2 11.50 11.62 0.20 99.99 3.50
För höstterminen år 2014 hade Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet antagningspoängen 14.22 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 102 personer till Programmet för museer och kulturarv vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå