Antagningspoäng för Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01140

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.85 0.90 0.00 3.00
Urval 2 17.10 17.85 0.80 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 324 personer till Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.02 0.95 0.00
Urval 2 16.10 15.89 0.85
För höstterminen år 2017 hade Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 276 personer till Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå