Antagningspoäng för Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01140

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.02 0.95 0.00
Urval 2 16.10 15.89 0.85
För höstterminen år 2017 hade Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 276 personer till Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå