Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01209

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.50 1.55 4.00
Urval 2 21.21 22.50 1.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2644

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 2644 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 315 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.54 21.90 1.55 4.00
Urval 2 21.15 21.60 1.55 4.00
Vårterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.54 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1961

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2017 sökte 1961 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.29 1.60 4.00
Urval 2 21.85 21.50 1.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.29 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2646

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 2646 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 303 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 22.12 1.65 4.00
Urval 2 21.30 21.90 1.60 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 22.12 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2149

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2016 sökte 2149 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 291 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 15 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 13 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 21.90 1.65 4.00
Urval 2 21.70 21.90 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2869

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 2869 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 334 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 9 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.55 21.73 1.60 4.00
Urval 2 21.43 21.40 1.55 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.55 i urvalsgrupp BI, 21.73 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2151

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

44

Under VT2015 sökte 2151 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 279 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 17 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 17 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.10 1.65 0.00
Urval 2 21.70 21.96 1.60
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3037

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 3037 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 376 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.69 22.10 1.60 4.00
Urval 2 21.46 21.90 1.55 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.69 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2103

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

44

Under VT2014 sökte 2103 personer till Psykologprogrammet vid Umeå universitet varav 275 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 14 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 9 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå