Antagningspoäng för Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01208

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.90 1.55 0.00
Urval 2 21.01 21.20 1.55
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

873

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 873 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.90 1.55 0.00
Urval 2 21.40 21.60 1.50
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

994

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 994 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.08 1.60 0.00
Urval 2 21.70 21.70 1.55
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 22.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1076

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 1076 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 156 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå