Antagningspoäng för Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01208

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 21.09 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.56 21.09 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 21.09 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

847

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 847 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 9 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 21.30 1.55 0.00 0.00
Urval 2 20.70 21.20 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 698 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 21.70 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.49 21.14 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

877

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 877 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.62 1.55 0.00
Urval 2 20.94 21.62 1.50
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.62 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

867

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 867 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.90 1.55 0.00
Urval 2 21.01 21.20 1.55
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

873

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 873 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.90 1.55 0.00
Urval 2 21.40 21.60 1.50
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

994

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 994 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.08 1.60 0.00
Urval 2 21.70 21.70 1.55
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet antagningspoängen 22.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1076

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 1076 personer till Psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå universitet varav 156 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå