Antagningspoäng för Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02083

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under VT2018 sökte 64 personer till Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi vid Umeå universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå