Antagningspoäng för Receptarieprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01596

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 18.22 0.60 0.00 3.00
Urval 2 17.14 17.05 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 18.22 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 476 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.63 18.26 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.71 18.26 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.63 i urvalsgrupp BI, 18.26 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 414 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 19.10 1.00 0.00 4.00
Urval 2 15.45 17.93 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 536 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 19.65 0.95 3.00
Urval 2 17.08 17.94 0.95 3.00
För höstterminen år 2017 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 497 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.86 18.90 1.10 3.00
Urval 2 17.32 18.07 1.05
För höstterminen år 2016 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.86 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 517 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.99 0.95 0.00
Urval 2 17.20 16.82 0.85
För höstterminen år 2015 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 495 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 17.07 0.75 0.00
Urval 2 14.90 15.85 0.65
För höstterminen år 2014 hade Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 311 personer till Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå