Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01310

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.19 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.47 15.57 0.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 243 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 8 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 15.34 0.65 0.00 0.00
Urval 2 12.34 14.13 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 191 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 9 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.73 15.33 0.65 0.00 3.50
Urval 2 13.91 13.90 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.73 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 253 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 6 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.97 0.75 3.00
Urval 2 14.95 14.17 0.55 3.00
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2017 sökte 280 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 6 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.12 1.10 3.50
Urval 2 15.70 15.30 0.85 3.50
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 335 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 12 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.75 0.90 0.00
Urval 2 15.88 16.87 0.90
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 370 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 10 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 18.90 0.80 0.00
Urval 2 15.94 15.38 0.75
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 312 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå