Antagningspoäng för Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01260

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.17 16.43 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.69 15.20 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.17 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 423 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.02 16.00 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.08 15.04 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.02 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 322 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 16.71 0.90 0.00 4.00
Urval 2 14.42 15.87 0.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 16.71 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 364 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 23 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 21 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.52 17.40 0.95 3.00
Urval 2 15.90 16.56 0.80
För höstterminen år 2017 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.52 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 390 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 14 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 16 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.28 0.90 4.00
Urval 2 15.57 17.03 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 359 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.36 1.05 0.00
Urval 2 17.70 18.65 0.90
För höstterminen år 2015 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.36 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

424

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 424 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 13 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 11 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.70 0.90 0.00
Urval 2 17.05 18.70 0.90
För höstterminen år 2014 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

397

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 397 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 14 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå