Antagningspoäng för Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01272

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 15.87 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.75 15.14 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 343 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.20 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.06 15.22 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 333 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 16.50 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.46 14.24 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 457 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.78 17.45 0.90 4.00
Urval 2 15.16 14.72 0.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 472 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.35 0.90 3.00
Urval 2 17.20 14.40 0.90 3.00
För höstterminen år 2016 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 433 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 18.11 1.05 3.00
Urval 2 17.60 15.85 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

512

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 512 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 17.96 1.00 0.00
Urval 2 16.70 16.70 0.95 3.00
För höstterminen år 2014 hade Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 503 personer till Samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå