Antagningspoäng för Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 9 personer till Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Progr för medie- och kom.vetenskap (stra vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå