Antagningspoäng för Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1014

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 8 personer till Senare del av Humanistiska program. Termin 2 eller högre - Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå