Antagningspoäng för Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3053

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 1 personer till Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå