Antagningspoäng för Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Läkarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3012

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Läkarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2018 sökte 410 personer till Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Läkarprogrammet vid Umeå universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 20 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå