Antagningspoäng för Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i fysioterapi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3013

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i fysioterapi vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2018 sökte 1 personer till Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Magisterprogrammet i fysioterapi vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå