Antagningspoäng för Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 14.17 0.75
Under terminen HT2017 hade utbildningen Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 11 personer till Senare del av Med/- vårdprogram. Termin 2 eller högre - Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå