Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1005

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 0 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå