Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1002

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 5 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.v vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå