Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1007

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 0 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40
Urval 2 20.40
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve på Umeå universitet 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 5 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 12 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69
Urval 2 15.69
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve på Umeå universitet 15.69 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 6 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå