Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1007

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40
Urval 2 20.40
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve på Umeå universitet 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 5 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69
Urval 2 15.69
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve på Umeå universitet 15.69 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 6 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Progr för medie- och kom.ve vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå