Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1022

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 1 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalisti vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå