Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1029

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 4 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.00 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2015 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under VT2015 sökte 4 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2014 sökte 1 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för journalistik vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå