Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1000

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 0.55
Urval 2 16.46 0.55
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och på Umeå universitet 19.17 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 3 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå