Antagningspoäng för Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S1009

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2015 hade Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 12 personer till Senare del av program (humaniora), för dig som läst minst motsv termin 1 Programmet för medie- och k vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå