Antagningspoäng för Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S6003

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 9 personer till Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 0 personer till Senare del av program (lärare, syv), för dig som läst minst motsv termin 1 Speciallärarprogrammet, s vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå