Antagningspoäng för Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3028

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 6 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Biomedicinska analytike vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå