Antagningspoäng för Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3051

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 0 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 0 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Masterprogram i folkhäl vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå