Antagningspoäng för Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3001

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 8 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 4 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Röntgensjuksköterskepro vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå