Antagningspoäng för Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.96 0.75
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme på Umeå universitet 17.96 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 0 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.93 0.10 0.00
Urval 2 11.93 0.10
För höstterminen år 2016 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme vid Umeå universitet antagningspoängen 11.93 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 8 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 0.60 0.00
Urval 2 19.60 0.60
För höstterminen år 2015 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme vid Umeå universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 8 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå