Antagningspoäng för Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3003

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 57 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 0 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 12.42 0.80 99.99
Urval 2 19.17 12.42 99.99
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 12.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2015 sökte 4 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 14 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 1.40
Urval 2 19.30 1.40
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet på Umeå universitet 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2014 sökte 8 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå