Antagningspoäng för Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3062

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 2 personer till Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterska vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå