Antagningspoäng för Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S3037

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 0 personer till Senare del av program, om du läst minst motsv termin 1 Specialistsjuksköterskeprog, onkologisk vård vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå