Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2019

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.60 0.95 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 0 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2016 sökte 55 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 42 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå