Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2019

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 18.03 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.45 18.03 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under VT2018 sökte 60 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.60 0.95 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 0 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå