Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2019

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.60 0.95 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 0 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå