Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2049

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.48 1.00
Urval 2 12.48
Under terminen HT2016 hade utbildningen Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet på Umeå universitet 12.48 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 31 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90
Urval 2 18.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet på Umeå universitet 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 27 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Dietistprogrammet vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå